Ținând seama de evoluția situației epidemiologice de pe teritoriul României în contextul apariției și răspândirii coronavirusului COVID-19 și declararea stării de urgență la nivel național.

In temeiul prevederilor art. 155, alin. (5), litera b) și  ale art. 196 alin. (1) litera b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

PRIMARUL COMUNEI BODEȘTI emite următoarea dispoziţie:

           Art.1.  Începând cu data prezentei se suspendă activitatea de audiențe, relații cu publicul și registratură până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea prelungirii în funcției de evoluția situației.

Art.2.  Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției prin alte mijloace de comunicare decât prezentarea la sediul Primăriei comunei Bodești, respectiv telefon 0233243007, fax  0233243088 email primariabodesti@yahoo.com și serviciile de poștă, sediul Primăriei comunei Bodești fiind închis. Pentru situații de urgență care nu suportă amânare accesul în incinta Primăriei comunei Bodeşti se va face doar pe baza unei programări telefonice.

Art.3. Pentru probleme, persoanele fizice și juridice se pot adresa compartimentelor instituției, telefonic, după cum urmează:

Nr. crt. Compartiment Numele și prenumele Telefon
1. Primar Barna Marinel 0745631248
2. Viceprimar Busuioc Elena 0726693185
3. Secretar Bostan Ionel 0729132651
4. Registratură, relații cu publicul, stare civilă și arhivă (pentru stare civilă) Stoleru Elena-Oana 0724300199
5. Registratură, relații cu publicul, stare civilă și arhivă (pentru registratură, arhivă și relații cu publicul) Apostoia Valentina-Antoneta 0742997144
6. Asistență socială Paisa Georgiana 0784226411
7. Registrul agricol fond funciar și cadastru Bîrsan Maria 0784226408
8. Urbanism și amenajarea teritoriului Iftode Elena 0729132647
9. Contabilitate, financiar, impozite și taxe locale (pentru taxe și impozite locale) Chiruță Ioan 0747284040
Monac Ana 0784226410
10.  Serviciul voluntar pentru situații de urgență Pașcu Constantin 0743997144

Art.4. Secretarul comunei va înainta și comunica autorităților și persoanelor interesate prezenta dispoziție.

 

Primar,

Marinel BARNA

Avizat  pentru legalitate,

Secretar general,

Ionel BOSTAN

Sari la conținut