1. STATUTUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
 2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE
  1. Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Bodești
  2. Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale Consiliului Local Bodești
 3. HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE
  1. Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri
  2. Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate
 4. DISPOZIŢIILE AUTORITĂŢII EXECUTIVE
  1. Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii
  2. Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor
 5. DOCUMENTE ŞI INFORMAŢII FINANCIARE
 6. ALTE DOCUMENTE
  1. Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris
  2. Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorităţii deliberative şi dispoziţiilor autorităţii executive, numai în cazul celor cu caracter normativ
  3. informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale;
  4. Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;
  5. Publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică;
  6. Publicarea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului Local Bodești;
  7. Publicarea declaraţiilor de căsătorie;
  8. Alte documente de interes public.
Sari la conținut